Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 03 paĽdziernik 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
556 Nr XXV/213/2000 Rady Gminy w Chełmży z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Pluskowęsy obejmującej teren usług handlowych, gastronomicznych i kulturalnych z dopuszczeniem działalności usługowej rzemieślniczej nieuciążliwej. 2286
557 Nr XXI/180/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Chełmża, dotyczącej terenu położonego w rejonie ul. Słowackiego. 2289
558 Nr XIX/61/00 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ul. Droga Łąkowa, terenami ciepłowni, b. zakładów PBRol i GPB, ogrodów działkowych "Kąpiele słoneczne", odcinka ul. Parkowej do ul. Cegielnianej. 2292
559 Nr 46/XXII/2000 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 2312
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]