Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 29 wrzesień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
552 Nr XXII/147/2000 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług, wieś Białe Błota. 2246
553 Nr XXII/148/2000 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług, wieś Białe Błota. 2263
554 Nr XXII/156/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach Kruszyn Krajeński, Przyłęki, Zielonka jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 2269
555 Nr XXI/176/2000 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 sierpnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2279
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]