Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 65 Bydgoszcz, 19 wrzesień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
518 Nr XIX/60/00 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar ograniczony ulicami Dąbrowskiego i Łyskowskiego, terenami ogrodów działkowych i zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Tysiąclecia. 2059
519 Nr XX/171/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany podziału gminy Nowa Wieś wielka na stałe obwody głosowania, ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2073
520 Nr XIX/142/2000 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie zmiany podziału miasta i gminy na stałe obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2075
521 Nr XXIII/238/2000 Rady Miejskiej w Sępółnie Krajeńskim z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133/13/98 Zarządu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2076
522 Nr XVI/172/2000 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 129/471/98 z dnia 9 września 1998 r. Zarządu Gminy w Mogilnie w sprawie podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. 2078
523 Nr 250/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania oraz w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej. 2080
524 Nr XXVIII/256/2000 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/388/98 Zarządu Gminy Tuchola z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Tuchola. 2083
525 Nr XXIV/181/2000 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany podziału gminy na stałe obwody głosowania, ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2087
526 Nr XV/174/2000 Rady Gminy w Lnianie z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania, ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2090
527 Nr XVIII/199/2000 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwały Zarządu Gminy w Dobrczu z dnia 3 września 1998 r. Nr 10/98 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz ustalenia siedzib komisji wyborczych. 2090
528 Nr XX/156/2000 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/98 zarządu Gminy w Pruszczu z dnia 25.08.1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia numerów granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2091
ZARZĄDZENIE
529 Nr 305/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wabrzeźnie. 2093
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]