Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 15 wrzesień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
512 Nr XIX/132/2000 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wprowadzenia funkcji terenów powierzchniowej eksploatacji (żwirownie) na terenach rolnych we wsi Dąb Mały w obrębie złoża o nazwie 2018
513 Nr XXV/774/.2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bielawy w Bydgoszczy, obejmującego teren ograniczony ulicami: Józefa Sułkowskiego, projektowaną trasą WZ, Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Karola Chodkiewicza. 2022
514 Nr XVIII/162/2000 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalnej terenów położonych w Lipnie w rejonie ulic: Włocławskiej; Żeromskiego; Dobrzyńskiej. 2037
515 Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych i zabudowy letniskowej wieś Nowy Jasiniec, gmina Koronowo. 2046
516 Nr XIX/236/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych i zabudowy letniskowej w Koronowie - Tuszynach. 2050
POROZUMIENIE
517 zawarte w dniu 1 marca 2000 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Bydgoszczy. 2054
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]