Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 14 wrzesień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
507 Nr XVI/153/2000 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego Lipno-Południe - 1994
508 Nr XIII/150/2000 Rady Gminy w Lnianie z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zagrody rolniczej z ubojnią we wsi Brzemiona. 2003
509 Nr XIII/151/2000 Rady Gminy w Lnianie z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Błądzim. 2007
510 Nr XVI/117/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo obejmujących tereny położone w Grochowiskach Księżych i Cegielni-Gołąbkach. 2011
511 Nr XI/136/99 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Inowrocław. 2015
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]