Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 58 Bydgoszcz, 30 sierpień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
477 Nr XX/274/00 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaliczenia ulicy Laubitza do kategorii dróg gminnych. 1871
478 Nr XIV/9/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany podziału gminy na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1871
479 Nr XXI/180/2000 Rady Miasta Rypina z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w podziale miasta na obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r. oraz utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym. 1873
480 Nr 54/XXII/2000 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Włocławka. 1875
481 Nr XI/83/2000 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 1881
482 Nr XX/144/2000 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2000 w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1882
483 Nr XII/97/2000 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania. 1883
484 Nr XII/105/2000 Rady Miejskiej w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru tego obwodu. 1883
485 Nr XVII/178/00 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Rejonowym im. Janusza Korczaka w Szubinie obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r. oraz wprowadzenia zmian do uchwały nr 157/98 Zarządu Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału obszaru gminy Szubin na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Szubinie. 1883
486 Nr 538/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmian w podziale miasta Torunia na obwody głosowania utworzone uchwałą nr 165/98 Zarządu Miasta z dnia 4 września 1998 r. dla wyborów Rady Miejskiej Torunia oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. 1886
487 Nr XXV/340/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę nr 338/98 Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze miasta Inowrocławia, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 1887
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]