Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 25 sierpień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
468 Nr XI/1/2000 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wprowadzenia funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej z rehabilitacyjną na terenach rolnych we wsi Ruda; wprowadzenia funkcji terenów powierzchniowej eksploatacji w czterech obszarach na terenie wsi Huta Chojno. 1846
469 Nr XIV/118/2000 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dz. Nr 177/1 położonej w Węgrowie gm. Grudziądz. 1853
470 Nr XIV/148/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych obejmujących teren działek nr 20/1 i nr 21/3 we wsi Małe Rudy, oraz działkę nr 541/8 we wsi Rynarzewo w gminie Szubin. 1857
471 Nr XVI/138/2000 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod gminne wysypisko śmieci dla gminy Pruszcz, położonego w sołectwach Luszkówko i Małociechowo. 1861
472 Nr XV/82/2000 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kijewo Królewskie. 1865
473 Nr XIII/95/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gąsawa. 1865
474 Nr XX/166/2000 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gniewkowo. 1865
475 Nr XVII/107/2000 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górzno. 1866
476 Nr XVI/84/2000 Rady Gminy w Grążawach z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grążawy. 1867
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]