Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 18 sierpień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
434 Nr X/102/00 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 194, 195, 196, 197, 198 i 199 w Okoninach gmina Śliwice. 1730
435 Nr XIV/99/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy rekreacyjnej we wsi Obudno. 1733
436 Nr XIV/100/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej letniskowej we wsi Chomiąża Szlachecka - Za lasem. 1738
437 Nr XV/148/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Łabiszynie i w gminie Łabiszyn, zmian miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta Łabiszyna i gminy Łabiszyn oraz zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowy Rynek w Łabiszynie. 1743
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]