Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 14 sierpień 2000
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
427 Nr 133/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzania ograniczeń na wodach powierzchniowych. 1674
UCHWAŁY:
428 Nr VI/32/99 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Chodecz. 1678
429 Nr XII/111/99 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr XIV/78/96 z dnia 9 lutego 1999 r. 1688
430 Nr 472/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 8 czerwca 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej części obszarów oznaczonych symbolami: M27ZL i M29PB, położonych w rejonie ul. Polnej, Wschodniej i Kanałowej - przy torze kolejowym. 1693
431 Nr 473/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 8 czerwca 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej terenu położonego wzdłuż ul. Konstytucji 3-go Maja - na odcinku od ul. Ligi Polskiej do ul. Olimpijskiej oznaczonego dotychczas symbolami: J106KZo, J47MW, J48ZL i J54MW. 1696
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]