Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 04 sierpień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
411 Nr XI/117/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koronowo. 1550
412 Nr XI/118/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Kotomierskiej w Koronowie. 1556
413 Nr XIII/135/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo. 1559
414 Nr XIII/136/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koronowo. 1566
415 Nr XVII/113/00 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chodecz dotyczących: rozszerzenia terenów turystycznych nad jeziorem Ługowskim wieś Uklejnica i wieś Mielinek, oraz wprowadzenia funkcji turystycznej nad jeziorem Kaczemka we wsi Mielinek. 1573
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]