Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 03 sierpień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
406 Nr VIII/71/99 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bobrowie. 1522
407 Nr IX/50/99 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 1524
408 Nr XX/67/00 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczanych pod lokalizację urządzeń i obiektów związanych z budową kolektora dosyłowego ścieków do oczyszczalni miejsko-gminnej w Nowej Wsi. 1532
409 Nr XVII/242/2000 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczanych pod lokalizację urządzeń i obiektów związanych z budową kolektora dosyłowego do oczyszczalni miejsko-gminnej w Nowej Wsi. 1536
410 Nr XVII/87/2000 Rady Gminy w Grążawach z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grążawy w części dotyczącej wsi Jastrzębie. 1544
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]