Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 28 lipiec 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
401 Nr 280/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Gminy w Inowrocławiu. 1486
UCHWAŁY:
402 Nr VI/29/99 Rada Miasta i Gminy Chodecz z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych położonych nad j. Chodeckim i j. Kromszewickim we wsi Mstowo dz. o nr ewid. 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94 wraz z wtórnymi podziałami. 1488
403 Nr VI/66/99 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zławieś Wielka. 1493
404 Nr X/69/2000 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń dotyczących wprowadzenia na tereny rolne funkcji mieszkalno-usługowej o niskiej intensywności zabudowy we wsi Choceń - Jarantowice, Choceń i Czerniewice obecnie w planie miejscowym o różnym przeznaczeniu. 1502
405 Nr XVI/115/2000 Rady Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SKĘPE. 1507
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]