Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 27 lipiec 2000
poz. Treść strona
INFORMACJE:
391 z dnia 3 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/306/138/W/3/2000/RW. 1447
392 z dnia 4 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/566-B/2/2000/II/ED zatwierdzającej taryfę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 1447
393 z dnia 4 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/532-B/3/2000/II/AS zatwierdzającej zmianę taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1449
394 z dnia 5 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/250-B/2/2000/II/MJ zatwierdzającej zmianę taryfy Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem. 1451
395 z dnia 10 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/2644-A/7/2000/AJ zatwierdzającej taryfę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1454
396 z dnia 14 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/256-B/3/2000/II/MJ zatwierdzającej zmianę taryfy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem. 1459
397 z dnia 18 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1530-D/2/2000/ED zatwierdzającej zmianę taryfy dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednostki wewnętrznej p.n. Referat Gospodarczy z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem. 1462
398 z dnia 18 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/415-A/4/2000/II/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 1465
399 z dnia 18 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/181-A/9/2000/RO dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1470
400 z dnia 18 lipca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/209-A/10/2000/JP dla 1477
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]