Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 19 lipiec 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
377 Nr V/38/99 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wielka Nieszawka. 1406
378 Nr XI/65/99 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 października 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo. 1406
379 Nr XVII/145/2000 Rady Miasta Rypina z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody. 1421
POROZUMIENIE
380 zawarte w dniu 9 maja 2000 r. pomiędzy: Janem Graczkowskim - Starostą Bydgoskim a Romanem Jasiakiewiczem - Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Starosty Bydgoskiego. 1422
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]