Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 12 lipiec 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
348 Nr XIV/150/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części działki nr 268/6 w Szubinie. 1334
349 Nr XIV/151/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług działki nr 201 w Szubinie Wsi gmina Szubin. 1338
350 Nr XIV/152/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług działek nr 575/1, 576/6, 576/8 i 577/2 w Rynarzewie gmina Szubin. 1342
351 Nr XIV/153/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług części wsi Wąsosz. 1347
352 Nr XIV/154/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej działki nr 51 w Zamościu gmina Szubinie. 1353
353 Nr XIII/87/2000 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 20 czerwiec 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny w obszarze wsi Osięciny dotyczących rozbudowy ujęcia wody. 1357
354 Nr XIII/88/2000 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny w obszarze wsi Osięciny dotyczących nowego gimnazjum. 1360
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]