Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 03 lipiec 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
327 Nr 253/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciechocinku. 1242
UCHWAŁY:
328 Nr XIII/248/2000 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin we wsi Jaroszewo. 1243
329 Nr X/65/99 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Zakrzewo, pow. aleksandrowski. 1250
330 Nr XII/96/99 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29 października 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Wieldządz. 1255
331 Nr XI/46/99 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy. 1270
332 Nr IX/62/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka. 1271
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]