Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 31 Bydgoszcz, 20 czerwiec 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
306 Nr IX/93/99 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 września 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łabiszyn. 1098
307 Nr IX/79/99 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 1999 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stolno w rejonie pomiędzy drogą krajową Gdańsk-Cieszyn, zewnętrzną granicą terenów kolejowych, drogą gminną Stolno-Małe Czyste, terenami rolnymi a południową granicą wsi Stolno. 1111
308 Nr XI/77/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie dokonania darowizny zabudowanych nieruchomości, będących własnością Powiatu Toruńskiego, na rzecz Gminy Łysomice. 1118
309 Nr XI/78/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmży, nieruchomości będących własnością Powiatu Toruńskiego. 1118
310 Nr XI/79/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie nabycia, od Skarbu Państwa, w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Toruńskiej 3. 1119
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]