Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 30 Bydgoszcz, 16 czerwiec 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
298 Nr V/33/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Chełmża w części wsi Grzywna obejmującej teren pod obsługę komunikacji samochodowej z usługami handlowymi. 1058
299 Nr XVI/144/99 Rady Gminy w Chełmży z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Browina obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością wykonywania rzemiosła nieuciążliwego oraz pod działalność handlowo-usługową. 1061
300 Nr XVI/145/99 Rady Gminy w Chełmży z dnia 16 lipca 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Grzywna obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością wykonywania rzemiosła nieuciążliwego. 1065
301 Nr XVI/146/99 Rady Gminy w Chełmży z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Mirakowo obejmującej teren rekreacyjno-letniskowy. 1068
302 Nr XI/62/99 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żnińskiego. 1074
303 Nr 197/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy. 1074
304 Nr XVIII/82/2000 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Świeckiego. 1076
305 Nr XVIII/43/00 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczanych pod lokalizację urządzeń i obiektów związanych z budową oczyszczalni miejsko-gminnej w Nowej Wsi. 1076
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]