Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 28 Bydgoszcz, 13 czerwiec 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁA
244 Nr XIII/12/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 1999 roku - Statut Gminy Nowe. 980
INFORMACJE:
245 z dnia 5 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/255/9565/W/3/99/RW. 993
246 z dnia 5 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/4/S/348/U/3/99. 993
247 z dnia 5 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/149/S/911/U/3/99. 993
248 z dnia 5 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/151/S/1193/U/3/99. 994
249 z dnia 5 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/169/S/106/U/3/99. 994
250 z dnia 5 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/303/S/546/U/3/99. 995
251 z dnia 5 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/424/S/2252/U/3/99. 995
252 z dnia 15 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/118/S/250/U/3/99 i OCC/41/S/250/U/3/99. 996
253 z dnia 15 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/182/S/766/U/3/99 i OCC/59/S/766/U/3/99. 996
254 z dnia 15 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/187/S/209/U/3/99 i OCC/62/S/209/U/3/99. 997
255 z dnia 15 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/422/S/834/U/3/99 i OCC/117/S/834/U/3/99. 997
256 z dnia 15 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/468/S/231/U/3/99 i OCC/127/S/231/U/3/99. 998
257 z dnia 15 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/621/S/1358/U/3/99 i OCC/166/S/1358/U/3/99. 998
258 z dnia 18 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/96/S/1729/U/3/99. 999
259 z dnia 18 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/97/S/433/U/3/99. 999
260 z dnia 18 października 1999 r o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/150/S/2250/U/3/99. 1000
261 z dnia 18 października 1999 r o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/178/S/1384/U/3/99. 1000
262 z dnia 18 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/505/S/2097/U/3/99. 1001
263 z dnia 18 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/602/S/2644/U/3/99. 1001
264 z dnia 18 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/620/S/1299/U/3/99. 1002
265 z dnia 17 grudnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/304/S/911/U/3/99 i OCC/87/S/911/U/3/99. 1002
266 z dnia 17 grudnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/309/S/273/U/3/99 i OCC/88/S/273/U/3/99. 1003
267 z dnia 18 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/494/S/256/U/3/99i OCC/135/S/256/U/3/99. 1003
268 z dnia 5 stycznia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/393/S/1343/U/3/99. 1004
269 z dnia 5 stycznia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/670/S/2255/U/3/99 i OCC/186/S/2255/U/3/99. 1004
270 z dnia 5 stycznia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/707/S/738/U/3/99. 1005
271 z dnia 5 stycznia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/213/S/566/U/3/99. 1005
272 z dnia 5 stycznia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/302/S/569/U/3/99. 1006
273 z dnia 10 stycznia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/403/S/1333/U/3/99. 1006
274 z dnia 3 marca 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/839/9565/W/3/2000/RW i PCC/896/9565/W/3/2000/RW. 1007
275 z dnia 4 kwietnia 2000 r. Urzędu Regulacji Energetyki o podmiotach ubiegających się o koncesje. 1007
276 zbiorcza z dnia 22 września 1999 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiających zatwierdzenia taryf dla ciepła. 1007
277 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/298/S/2251/U/3/2000 i OCC/85/S/2251/U/3/2000. 1009
278 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/757/S/122/U/3/2000. 1009
279 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/618/S/2497/U/3/2000. 1010
280 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/504/S/1449/U/3/2000. 1010
281 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/426/S/1192/U/3/2000. 1011
282 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/526/S/1405/U/3/2000 . 1011
283 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/305/S/415/U/3/2000. 1012
284 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/692/S/1175/U/3/2000. 1012
285 z dnia 26 kwietnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/660/S/1373/U/3/2000. 1013
286 z dnia 30 maja 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/533/S/1422/U/3/2000. 1013
287 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. 1014
288 ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. 1014
289 zarządzenie Nr 6/2000 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie aleksandrowskim. 1014
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]