Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 26 Bydgoszcz, 02 czerwiec 2000
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
234 Nr 97/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie wprowadzania ograniczeń na wodach powierzchniowych. 842
ZARZĄDZENIE
235 Nr 99/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia i rekomendowania wniosków o udzielenie dotacji przedmiotowej z zakresu upowszechniania doradztwa rolniczego w roku budżetowym 2000. 845
UCHWAŁY:
236 Nr XIII/110/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie zmiany miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mrocza. 846
237 Nr XXI/619/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Czerwonego Krzyża, Władysława IV, Huzarską w Bydgoszczy. 850
238 Nr XXII/682/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Garbary, Królowej Jadwigi, Marszałka Focha w obszarze Śródmieścia w Bydgoszczy. 853
239 Nr 410/2000 Rady Miejskiej Torunia z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem P 124 KZo, przyległego do ul. Hallera i Pstrowskiego - położonego między terenami zabudowy mieszkaniowej (P 27 MN i P 28 MN). 859
240 Nr X/80/99 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka. 862
241 Nr XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą 875
POROZUMIENIE
242 Aneks z dnia 18 maja 2000 r. do porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim w sprawie punktu paszportowego. 878
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]