Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 30 maj 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
222 Nr V/75/99 Rady Miejskiej Gminy Kruszwica z dnia 24 lutego 1999 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica. 759
223 Nr XI/96/99 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia. 759
224 Nr IX/98/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 maja 1999r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w części dotyczącej działek nr 2346/29 i 2349 w rejonie ul. Okrężnej. 759
225 Nr IX/99/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w części dotyczącej działki nr 1541/12 przy ul. Podgórnej. 765
226 Nr IX/100/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w części dotyczącej działek nr 37/3, 39/2, 39/1, 45/6, 45/7 w rejonie ulicy Sądowej. 770
227 Nr X/101/99 Rady Miejskiej Brodnicy z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w części dotyczącej działek nr 105/7 i 97/2 w rejonie ulic: Długiej i Podgórnej. 774
228 Nr XI/88/99 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usług 785
229 Nr XIII/120/1999 r. Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe w zakresie wprowadzenia granicy polno-leśnej i terenów przeznaczonych do zalesiania. 789
230 Nr XI/109/99 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz. 797
231 Nr XIV/128/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe. 800
232 Nr XIV/129/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe, na terenach wsi Głodowo i Zdrojewo. 804
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]