Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 26 maj 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
210 Nr VII/71/99 Rady Gminy w Lnianie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy. 735
211 Nr 49/X/99 Rady Gminy w Radominie z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 736
212 Nr XII/104/99 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 października 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia. 736
213 Nr XI/103/99 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 22 października 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bobrowo. 737
214 Nr XII/91/99 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica. 737
215 Nr IX/69/99 Rady Gminy w Lisewie z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisewo. 738
216 Nr XIII/31/99 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego. 738
217 Nr IV/34/99 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 739
218 Nr 295/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem: S 57 UO, położonego przy ul. Grunwaldzkiej, Chełmińskiej i Św. Józefa. 739
219 Nr XXX/200/97 Rada Gminy w Łysomicach z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice, na obszarze wsi Łysomice oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Łysomice. 742
220 Nr XVI/186/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składającego się z części 746
221 Nr XVIII/105/2000 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 30 marca 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golub - Dobrzyń na obszarze wsi Nowogród - teren zabudowy letniskowej, sportu i rekreacji oraz parking. 753
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]