Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 20 Bydgoszcz, 09 maj 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
141 Nr 73/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie. 590
UCHWAŁY:
142 Nr XII/94/99 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska. 591
143 Nr VIII/85/99 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego. 625
POSTANOWIENIE
144 Nr 107/2000 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2000 r. 639
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]