Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 11 styczeń 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
6 Nr XII/139/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic : Ludwika Błażka, Wojska Polskiego, Szarych Szeregów i Al. Niepodległości. 42
7 Nr XIV/164/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ul. Toruńskiej i Okrężek. 47
8 Nr XIII/109/99 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka obejmujących tereny w Olimpinie, Brzozie i w Prądocinie. 55
9 Nr XIII/110/99 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 311/2 w Tarkowie Dolnym. 60
OBWIESZCZENIA:
10 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 1999 r. o zmianach w składzie rady. 64
11 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2000 r. o zmianach w składzie rady gminy. 64
POROZUMIENIE
12 zawarte w dniu 16 grudnia 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Bobrowniki w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 64
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]