Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 21 kwiecień 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA:
127 Nr 6/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie ochrony przed powodzią terenów województwa kujawsko-pomorskiego. 551
128 Nr 46/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 555
129 Nr 65/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łubiance. 555
UCHWAŁY:
130 Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Mroczy. 557
131 Nr VI/38/99 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mroczy. 557
132 Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosowie. 558
133 Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janka Krasickiego w Witosławiu. 558
134 Nr X/67/99 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo. 559
135 Nr XV/81/99 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Białkowo - teren usług. 563
136 Nr IX/78/99 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 1999 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stolno w rejonie skrzyżowania dróg: krajowych Gdańsk-Cieszyn i Stolno-Nowy Dwór Gdańsk, oraz drogi gminnej Stolno-Rybieniec. 566
137 Nr IX/81/99 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 1999 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Małe Czyste w obszarze działki nr 477/2. 574
138 Nr IX/82/99 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 1999 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grubno w obszarze działki nr 1/4. 578
139 Nr XIII/102/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-rzemieślniczej w Solcu Kujawskim. 582
POSTANOWIENIE
140 Nr 109/2000 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Rady Gminy w Białych Błotach przed upływem kadencji. 586
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]