Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 31 marzec 2000
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
109 Nr 57/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb . 446
ZARZĄDZENIE
110 Nr 33/00 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Śliwicach . 450
UCHWAŁY:
111 Nr XIII/163/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w części dotyczącej działek o numerach 5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 23 w rejonie ul. Sądowej . 452
112 Nr XIII/164/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w części dotyczącej działek numer 90, 92, 70 w rejonie ul. Ustronie . 459
113 Nr XIII/165/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w części dotyczącej działek numer 1315/45, 1315/46, 1315/47 i 1322/8 w rejonie ul. Ceglanej i Wyspiańskiego w Brodnicy. 466
114 Nr 74/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części miejscowości: Osnowo, Starogród, Nowe Dobra, Kałdus . 471
115 Nr XVII/175/2000 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie . 482
POROZUMIENIE
116 Porozumienie zawarte w dniu 11 lutego pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim w sprawie realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej . 483
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]