Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 15 marzec 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
74 Nr 27/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa. 331
UCHWAŁY:
75 Nr XII/73/99 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany statutu . 331
76 Nr XIII/31/99 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego . 331
77 Nr XV/117/2000 Rady Powiatu Włocławskiego z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Włocławskiego . 332
78 Nr VIII/50/99 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 2 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka, w części dot. działek geodezyjnych nr: 239/1, 239/2, 237/3 we wsi Brzoza. 332
79 Nr VIII/49/99 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 2 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka, w części dot. działki geodezyjnej nr 176/7 we wsi Brzoza . 336
80 Nr VIII/51/99 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 2 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka, w części dot. działki geodezyjnej nr 48 we wsi Cierpice . 340
81 Nr VIII/52/99 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 2 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka, w części dot. działek geodezyjnych nr: 165, 169/2, 172 we wsi Cierpice . 343
82 Nr VIII/53/99 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 2 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka, w części dot. działek geodezyjnych nr: 350/4 i 350/5 we wsi Wielka Nieszawka . 347
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]