Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 12 Bydgoszcz, 29 luty 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
68 Nr 23/2000 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubiczu. . 310
UCHWAŁY:
69 Nr X/108/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu BIAŁA STRUGA w rejonie ul. E.Orzeszkowej w Szubinie. . 311
70 Nr XIV/119/99 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowo w części dotyczącej działki geodezyjnej nr 172 na gruntach wsi MAŁKI . 318
71 Nr XII/95/99 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Tuchola . 322
72 Nr XVI/150/99 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 8 października 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola . 325
73 Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla Gimnazjum nr 1 w Tucholi oraz szkół podstawowych na terenie Gminy Tuchola . 325
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]