Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 22 luty 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
57 Nr XIV/439/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bydgoszczy w rejonie ulicy Kujawskiej 10. 286
58 Nr XVIII/560/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Prądy Wschód w Bydgoszczy w rejonie ulicy Nakielskiej 270. 293
59 Nr XII- 80/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Waganiec. 296
POSTANOWIENIE
60 Nr 87/99 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności zleconych Zastępcom Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Toruniu i we Włocławku w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o referendum gminnym. 296
OBWIESZCZENIA:
61 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rypinie. 297
62 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie. 298
63 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brzoziu. 298
64 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ciechocinie. 299
65 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. 300
66 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Osieku. 300
INFORMACJA
67 z dnia 14 lutego 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/106-A/2/2000/JP zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. 301
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]