Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 103 Bydgoszcz, 29 grudzień 2000
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA:
873 Nr 365/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 3550
874 Nr 381/2000 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chełmży. 3550
UCHWAŁY:
875 Nr 416/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2000 r. 3552
876 Nr 520/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2000 r. 3575
877 Nr XXVIII/397/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych. 3587
878 Nr XXIX/399/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2001 r. 3589
879 Nr XXIX/400/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2001 r. 3591
880 Nr XXIX/401/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2001 r. oraz określenia trybu i warunków zwolnienia z podatku użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 3592
881 Nr XXIX/402/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2001 r. 3593
882 Nr XXIX/403/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2001 r. 3594
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]