Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 102 Bydgoszcz, 28 grudzień 2000
poz. Treść strona
INFORMACJE:
863 z dnia 14 listopada 2000 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/930/1966/W/1/2/2000/AS i PCC/942/1966/W/1/2/2000/AS. 3526
864 z dnia 30 listopada 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/940/45/W/3/2000/MJ. 3526
865 z dnia 5 grudnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/950/1253/W/3/2000/RW. 3526
866 z dnia 8 grudnia 2000 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/947/1613/N/3/2000/ZJ i PCC/953/1613/W/3/2000/ZJ. 3527
867 z dnia 18 grudnia 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła. 3527
868 z dnia 13 listopada 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1405-A/2/2000/II/ED zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z o.o. z siedzibą w Pakości na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 3528
869 z dnia 17 listopada 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-820/6-W-A/51/2000/AS odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne Dalkia Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Wąbrzeźna i Ciechocinka. 3532
870 z dnia 20 listopada 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1192-A/2/2000/I/AS zatwierdzającej taryfę dla Fabryki Cukru w Tucznie S.A. na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 3536
871 z dnia 22 listopada 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-820/820/9356-A/19/2000/I/RK odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej i przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu gmin województwa kujawsko-pomorskiego. 3540
872 z dnia 23 listopada 2000 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/688-A/2/2000/II/ED zatwierdzającej taryfę dla Janikowskich Zakładów Sodowych 3542
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]