Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 22 grudzień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
856 Nr XVI/96/2000 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wielofunkcyjnych i budownictwa mieszkaniowego we wsiach: Zbrachlin Nowy, Wójtówka, Zbrachlin Wieś i Michalin w Gminie Waganiec oznaczone kolejno numerami od Nr 1 do Nr 5. 3490
857 Nr XVI/97/2000 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na działce Nr 20/4 we wsi Zbrachlin Stary pod inwestycje wielofunkcyjne w Gminie Waganiec. 3502
858 Nr XIX/126/2000 Rady Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skępe dotyczących wprowadzenia we wsi Łąkie na terenach rolnych funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej (UT). 3506
859 Nr XXIV/278/2000 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brodnicy w części obszarów oznaczonych symbolami F1-03-ER-R i F1-02-EL-Z. 3510
860 Nr XIX/118/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Biskupice, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego. 3513
861 Nr XIX/124/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Warszewice w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego, budownictwa służącego działalności gospodarczej. 3516
862 Nr XIX/132/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Zamek Bierzgłowski dotycząca terenów mieszkalnictwa. 3521
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]