Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 21 grudzień 2000
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
849 Nr XI/105/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarne Błoto dot. terenu mieszkaniowego. 3434
850 Nr XI/106/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty dot. terenów mieszkaniowych. 3437
851 Nr XI/107/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty dot. terenu mieszkaniowego. 3440
852 Nr XI/108/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Łążyn dot. terenu mieszkalno-usługowego. 3443
853 Nr XI/109/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rzęczkowo dot. terenu usługowo mieszkaniowego. 3446
854 Nr XI/110/2000 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Toporzysko dot. terenu mieszkaniowego. 3449
855 Nr XXVII/156/00 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin. 3452
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]