Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 1 Bydgoszcz, 06 styczeń 2000
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
1 Nr 279/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2
UCHWAŁY:
2 Nr XII/150/99 Rady Miejskiej Gminy Kruszwica z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica obejmującego tereny położone we wsiach: Ostrowo, Grodztwo, Lachmirowice, Racice i Piecki. 2
3 Nr XII/151/99 Rady Miejskiej Gminy Kruszwica z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kruszwicy obejmującego tereny położone przy ulicach: Sportowej, Cichej, Nadgoplańskiej i Szosa Radziejowska. 18
INFORMACJE:
4 z dnia 23 grudnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/766-C/5/99/AJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Chemicznych 31
5 z dnia 23 grudnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1175-A/6/99/AS zatwierdzającej taryfę dla Cukrowni Brześć Kujawski Spółka Akcyjna z siedzibą w Brześciu Kujawskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 35
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]