Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 99 Bydgoszcz, 30 grudzień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
1060 Nr 271/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3842
1061 Nr 272/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3842
UCHWAŁY:
1062 Nr XVI/181/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2000 r. 3843
1063 Nr XVI/182/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2000 r. 3844
1064 Nr XVI/183/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2000 r. 3845
1065 Nr XVI/184/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2000 r. oraz określenia trybu i warunków zwolnienia z podatku użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej . 3845
1066 Nr XVI/185/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2000 r. 3846
1067 Nr XVI/186/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku należności przewozowych. 3847
1068 Nr XVI/187/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/194/96 z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie zwolnień, ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych. 3850
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]