Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 98 Bydgoszcz, 28 grudzień 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1056 Nr VI/62/99 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Cegielnik, Czarne Błoto, Rozgarty - dot. linii energetycznej napowietrznej 110 kV relacji GPZ Toruń - Przysiek - GPZ Unisław. 3826
1057 Nr 318/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej części obszarów - oznaczonych symbolami Z01RL, Z40KGo2/2, Z22RL i Z21ZD, położonych w rejonie Szosy Bydgoskiej. 3829
1058 Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego dotyczącej powiększenia istniejącego cmentarza. 3831
1059 Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 listopada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulic: Inowrocławska - Działkowców w Gniewkowie. 3834
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]