Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 97 Bydgoszcz, 27 grudzień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
1048 Nr 266/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3786
1049 Nr 267/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3786
1050 Nr 268/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3787
1051 Nr 269/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3788
1052 Nr 270/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3788
UCHWAŁY:
1053 Nr X/87/99 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mroczy dotyczących działki nr 406 przy ulicy XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego i cz. działki nr 432/6 przy ul. Łobżenickiej. 3789
1054 Nr X/88/99 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza obejmujących tereny położone w sołectwach: Białowieża, Jeziorki Zabartowskie, Kosowo, Samsieczynek, Wiele, Witosław i Wyrza. 3792
1055 Nr XIV/131/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 listopada 1999 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Chrząstowo gmina Gniewkowo. 3814
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]