Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 94 Bydgoszcz, 20 grudzień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
1039 Nr 264/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3694
1040 Nr 265/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 grudnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3694
UCHWAŁY:
1041 Nr 204/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr 77/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa na 1999 rok. 3695
1042 Nr X/80/99 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi Gostycyn. 3707
1043 Nr X/81/99 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego we wsi Gostycyn, osiedle 3711
POROZUMIENIE
1044 zawarte w dniu 1 grudnia 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Wielgie w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3714
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]