Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 93 Bydgoszcz, 17 grudzień 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1033 Nr IX/71/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo. 3654
1034 Nr VI/44/99 Rady Gminy w Topólce z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka. 3675
1035 Nr VII/90/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Żurczynie gmina Szubin. 3679
1036 Nr IX/52/99 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych w mieście Lubieniu Kujawskim przy ul. Ogrodowej. 3682
1037 Nr IX/53/99 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubienia Kuj. 3685
POROZUMIENIE
1038 zawarte w dniu 30 listopada 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Łysomice w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3690
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]