Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 91 Bydgoszcz, 15 grudzień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
1021 Nr 260/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3614
1022 Nr 261/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3614
UCHWAŁA
1023 Nr 187/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr 77/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa na 1999 rok. 3615
INFORMACJE:
1024 z dnia 10 grudnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/2255-A/9/99/ED zatwierdzającej taryfę dla Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. 3636
1025 z dnia 10 grudnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/2097-A/2/99/MW zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Prefabrykacji 3641
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]