Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 90 Bydgoszcz, 14 grudzień 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1018 Nr X/118/99 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 25 października 1999 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach: Cieślin, Góra, Dulsk, Jacewo, Jaksice, Latkowo, Łojewo, Marcinkowo, Balczewo, Marulewy, Sławęcinek, Gnojno, Słońsk, Dziennice, Tupadły, Krusza Duchowna, Komaszyce, Żalinowo jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław. 3562
1019 Nr X/119/99 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 25 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Góra oznaczonego w zmianie dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław symbolem 4.6 P, S. 3607
POROZUMIENIE
1020 zawarte w dniu 7 grudnia 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej. 3610
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]