Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 89 Bydgoszcz, 13 grudzień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
1008 Nr 256/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3547
1009 Nr 257/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3547
1010 Nr 258/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 grudnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3548
1011 Nr 259/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3549
ZARZĄDZENIE
1012 Nr 240/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeżewie. 3550
UCHWAŁA
1013 Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment osiedla Wyżyny w Bydgoszczy ograniczonego ulicami Ogrody, Jar Czynu Społecznego oraz skarpą południową i zabudową wielorodzinną. 3551
POROZUMIENIA:
1014 zawarte w dniu 23 września 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Zarządem Miasta Bydgoszczy w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków. 3556
1015 zawarte w dniu 6 grudnia 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3556
OBWIESZCZENIA:
1016 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości. 3558
1017 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sicienku. 3559
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]