Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 87 Bydgoszcz, 08 grudzień 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1000 Nr 235/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru dotychczas oznaczonego symbolami: J 64d MN, J 64b RL i 0 21 Zt 2/2 ograniczonego ul.: Olsztyńską, Kresową, Działową, Widok i Nad Strugą. 3414
1001 Nr 238/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru dotychczas oznaczonego symbolem: J 65 ZP, ograniczonego ul.: Olsztyńską, Gawędy i Przelot. 3417
1002 Nr XVI/143/99 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 8 października 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Mickiewicza 56 w Tucholi. 3420
1003 Nr X/73/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 22 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Zamek Bierzgłowski dot. przebiegu linii napowietrznej 110 kV. 3423
1004 Nr XI/81/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa służącego prowadzeniu działalności gospodarczej i publicznej. 3425
1005 Nr XI/82/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Zamek Bierzgłowski w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa służącego prowadzeniu działalności gospodarczej i publicznej. 3437
OBWIESZCZENIE
1006 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bobrowie. 3442
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]