Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 07 grudzień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
993 Nr 255/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3382
UCHWAŁY:
994 Nr 78/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części dot. terenów B 33 MN i B 43 MN/MR w miejscowości Kolno. 3382
995 Nr 79/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części dot. działki geod. nr 227/2 w miejscowości Nowe Dobra. 3390
996 Nr 80/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części dot. działki geod. nr 322/3 w miejscowości Nowe Dobra. 3393
997 Nr 81/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części dot. działek geod. nr 132/3 i 132/4 w miejscowości Nowe Dobra. 3396
998 Nr 82/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części miejscowości Klamry. 3400
999 Nr 83/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części miejscowości Klamry. 3405
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]