Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 85 Bydgoszcz, 03 grudzień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
985 Nr 252/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3346
986 Nr 253/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3346
987 Nr 254/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3347
UCHWAŁY:
988 Nr 73/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części miejscowości: Nowe Dobra, Kolno, Nowa Wieś Chełmińska, Klamry, Łęg, Ostrów Świecki, Dorposz Chełmiński, Podwiesk, Górne Wymiary. 3347
989 Nr 75/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części dot. działki geodezyjnej nr 169/6 w miejscowości Starogród. 3366
990 Nr 76/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części dotyczącej działek geodezyjnych nr 24/8 i 24/12 w miejscowości Kałdus. 3369
991 Nr 77/VIII/99 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części dot. działek geodezyjnych nr 168/1, 73/1 w miejscowościach odpowiednio: Podwiesk, Osnowo. 3374
POROZUMIENIE
992 aneks z dnia 6 września 1999 r. do porozumienia zawartego w dniu 15 lipca 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej. 3379
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]