Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 84 Bydgoszcz, 01 grudzień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
974 Nr 251/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3311
UCHWAŁY:
975 Nr 236/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru dotychczas oznaczonego symbolem: M 30 KT, ograniczonego od północy - ul. Polną, od południa i wschodu - torem kolejowym. 3311
976 Nr 277/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru dotychczas oznaczonego symbolem M 38 PP, położonego przy ul. Polnej i planowanej 3314
977 Nr V/60/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej w Osielsku. 3316
978 Nr VII/55/99 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkalno - pensjonatowego we wsi Wójcin gm. Jeziora Wielkie. 3323
979 Nr XII/123/99 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 27 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 3/5 w obrębie 70 położonej przy ul. Łyskowskiego w Grudziądzu. 3329
POROZUMIENIA:
980 zawarte w dniu 15 lipca 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej. 3333
981 zawarte w dniu 1 sierpnia 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej. 3334
982 zawarte w dniu 28 września 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Tucholskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej. 3336
983 zawarte w dniu 28 października 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Sępoleńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej. 3337
INFORMACJA
984 z dnia 19 listopada 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/428-A/6/99/MJ zatwierdzającej taryfę dla Metron - Term Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie ciepła. 3339
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]