Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 29 listopad 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
963 Nr 247/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3291
964 Nr 248/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3291
965 Nr 249/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3292
966 Nr 250/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3292
ZARZĄDZENIA:
967 Nr 233/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ciechocinie. 3293
968 Nr 234/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Osieku. 3294
UCHWAŁY:
969 Nr X/61/99 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gzin Górny I w Gzinie Górnym. 3295
970 Nr XV/480/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami. 3300
POROZUMIENIA:
971 zawarte w dniu 24 września 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Miastem - Gminą Strzelno w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3302
972 zawarte w dniu 28 września 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Miastem Aleksandrów Kujawski w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3303
973 zawarte w dniu 19 listopada 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Rogóźno w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3305
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]