Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 26 listopad 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
954 Nr 241/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3282
955 Nr 242/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3282
956 Nr 243/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3282
957 Nr 244/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3283
958 Nr 245/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 listopada 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3283
959 Nr 246/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 listopada 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3284
ZARZĄDZENIE
960 Nr 232/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brzoziu. 3285
UCHWAŁY:
961 Nr VIII/41/99 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Żninie. 3287
962 Nr VIII/42/99 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Żninie. 3287
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]