Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 24 listopad 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
947 Nr XI/178/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 95/9 i 96/14 położone w miejscowości Młyniec Drugi. 3242
948 Nr XII/194/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grębocin. 3246
949 Nr XII/406/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 3249
950 Nr VII/163/99 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin. 3254
951 Nr VII/164/99 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Żninie przy ulicy 1-go Stycznia. 3267
952 Nr VII/165/99 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Aliantów. 3271
953 Nr VII/166/99 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Bożejewiczkach. 3276
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]