Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 23 listopad 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
943 Nr IX/59/99 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Barcin. 3218
944 Nr 7/68/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n/Wisłą z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach nr 755/5, nr 755/6 i nr 755/7 przy ul. Robotniczej w Dobrzyniu n/Wisłą. 3221
945 Nr XIV/440/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Orlej, Filareckiej i Na Wzgórze Dąbrowskiego Jana Henryka w Bydgoszczy. 3227
946 Nr XIV/441/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieścia" w Bydgoszczy. 3233
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]